Skorstensrenovering

Vi är störst i Skandinavien på skorstensrenovering samt en av norra Europas största tillverkare av rostfria, flexibla insatsrör.

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar.
Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Kraftiga temperaturskillnader, påverkan av sot och tjära, kondensfukt, mekaniskt slitage vid sotning etc. Självklart är en skorsten byggd för att tåla rejäla påfrestningar, men felaktig eldning och dåligt underhåll kan kraftigt förkorta livslängden och i värsta fall innebära en brandfara.

När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Reparation genom glidgjutning av rökkanalen då man täcker insidan med ett skikt av keramisk tätmassa, eller installation av rostfritt insatsrör som utgör en helt ny rökkanal. Valet av metod kan vara beroende av såväl skadornas art som omfattning, typ av eldstad etc.

Ta kontakt med oss för mer information